INFORMACIÓ

QUÈ ÉS L’AMPA?

L’AMPA està formada per totes aquelles famílies que s’hi associen voluntàriament cada curs. Gràcies a l’esforç de tots en associar-nos i a la feina d’uns quants pares i mares, l’AMPA pot dur a terme les seves activitats i oferir uns serveis necessaris.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT AFILIAR-SE A L’AMPA?

És molt important que totes les famílies hi col·laborem, ja que la quantitat d’aspectes que organitzem i gestionem és molt gran i cal dur-los a terme, tota la comunitat educativa en surt beneficiada.

Som socis de FAPAC, la Federació que aplega la majoria d’ AMPAs dels centres educatius públics de Catalunya i també som membres de FAPAV, la Federació d’AMPAs de Viladecans.

Comissió d’inclusiva. A diferents escoles de Viladecans s’ha creat una comissió d’inclusiva que té com a principal objectiu treballar conjuntament escola, AMPA i famílies per atendre les necessitats dels nens i nenes de l’escola. Aquesta comissió ha estat impulsada des de la Fapav.

OBJECTIUS I FUNCIONS PRINCIPALS DE L’AMPA

 • Signar el contracte de menjador.
 • Gestió del servei d’acollida matinal.
 • Aportació econòmica a l’escola per a l’ English Day de sisè.
 • Aportació econòmica a la festa de comiat de sisè.
 • Esmorzar a final de curs pels nens i nenes de Parvulari.
 • L’AMPA i l’escola es fan càrrec de les despeses de les acollides de les reunions de pares i mares que es fan a l’escola.
 • Participació i organització a la Rua de Carnaval de Viladecans.
 • Col·laborar en les activitats educatives.
 • Canalitzar les diferents propostes dels pares vers l’escola.
 • Donar respostes a les demandes que ens formula l’equip docent.
 • Participar i informar-nos de temes del centre a través del Consell Escolar i l’Ajuntament.
 • Organitzar activitats extraescolars, acollida matinal, menjador, casals i festes.
 • Col·laborar en l’organització de festes i actes escolars com la Castanyada, Nadal…
 • Promoure la participació de les famílies en la vida del centre.

L’AMPA som tots i junts podem fer moltes coses. Us esperem!!