AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) és una associació sense ànim de lucre, jurídicament independent, amb Estatuts propis.

L’AMPA és un membre més de la Comunitat Educativa que col·labora amb les seves activitats en la creació d’una escola millor per als nostres fills.

L’AMPA té representació en el Consell Escolar.

L’AMPA és un punt de trobada per a mares i pares del l’Escola El Garrofer.

Per poder portar endavant els treballs i els projectes, l’AMPA disposa d’una Junta Directiva, escollida en l’Assemblea anual i formada per un grup de mares i pares que participen amb l’única finalitat de contribuir, en la mesura que sigui possible, en la millora de la nostra escola.

L’AMPA la formem totes les famílies del Col·legi, que col·laborem amb una quota anual per família per poder dur a terme diferents activitats i projectes.